Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
UỐN NẾP

quá trình biến dạng dẻo do tác dụng của các chuyển động kiến tạo làm cho các lớp đá trầm tích uốn cong thành các nếp uốn (xt. Nếp uốn).