Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
UNESCO

(A. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), x. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc.