Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẾ GIỚI BÊN KIA

theo quan niệm dân gian, là thế giới sau khi chết con người sẽ "sinh sống" ở đó. Thông thường, đó là một thế giới ba tầng (trên trời, ở mặt đất và dưới lòng đất) hoặc là thiên giới, địa giới, âm phủ, thủy giới. Ở một số dân tộc, khái niệm "trời", "đất", "dưới đất" cũng là tương đối. Những thực thể vô hình cư trú ở TGBK gồm: loại thứ nhất là những thực thể không mang tính thiêng, được tin là có thật, như những người luôn sống dưới đất, những con vật nửa hư, nửa thực sống trong rừng sâu hay dưới biển ít hại người, loại ma trơi ở các bãi tha ma. Loại thứ hai là những thiên thần trú ngụ trên trời hay một nơi nào ngoài thế giới con người; những nhiên thần có nguồn gốc từ những hiện tượng tự nhiên như sét, sấm, chớp, gió, mưa, các thần sông, núi, vực sâu, hang động, các thổ thần; các vị thần hộ mệnh của cộng đồng quốc gia, dân tộc, dòng họ, tổ sư các nghề, các vị thần văn hóa nửa hư, nửa thực; các vị thần của các tôn giáo xuất hiện về sau: thần thánh, Phật, bồ tát, vv. Loại thứ ba là tinh linh các vật cây, cỏ, chim muông, những tảng đá dị hình... có quan hệ đến con người, các công cụ hay gia cụ thiết yếu, là vong hồn tổ tiên đã khuất hay những người chết bất đắc kì tử, các thực thể liên quan đến đời sống con người. Các siêu linh kể trên tiếp cận với con người không qua thể xác, mà qua bộ phận vô hình, một thực thể chưa ai chứng minh được, nhưng lại tin là có thật và mang tính quyết định đến đời sống con người. Đó là hồn, vía, phách, khí... mà mỗi dân tộc, mỗi tôn giáo đều hiểu rất khác nhau và có những tên gọi khác nhau.