Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẦN LINH

những nhân vật thần thoại trong truyền thuyết chuyên làm những công việc có tính trợ giúp, cả những hành vi chống lại con người. TL có sức mạnh, tích cực nhưng không toàn năng. Có ba loại quan hệ giữa con người với TL: cầu xin, cộng tác và đấu tranh chống lại. Do xu hướng phát triển chung của các hệ thống tôn giáo, nhiều thần thánh xưa đã từng là TL.