Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
x. Hồ Chí Minh (Thành phố).