Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THANH

vật thể có kích thước theo một chiều (chiều dài) lớn hơn rất nhiều so với kích thước theo hai chiều khác. Tiết diện của T có thể có dạng bất kì (vuông, chữ nhật, tròn...) và có thể thay đổi hoặc không thay đổi theo chiều dài của T. Tuỳ theo dạng hình học của trục T có: T phẳng (thẳng, gãy khúc, cong) và T không gian. T chủ yếu chịu uốn được gọi là dầm.