Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẠCH QUYỂN

(tk. quyển đá), quyển phía ngoài cùng của Trái Đất, gồm vỏ Trái Đất và lớp trên cùng của manti, tầng rắn dày 70 km ở đáy đại dương hoặc 150 km ở lục địa. Thành phần vật chất là các vật thể rắn, không bị phá huỷ biến dạng ở áp lực 107 Pa (100 bar). TQ tạo nên các mảng cứng nằm trên quyển mềm và có thể di chuyển trên quyển mềm (xt. Kiến tạo mảng).