Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẬP HỢP MỞ

một khái niệm dùng để định nghĩa không gian tôpô. Nếu không gian tôpô được định nghĩa qua lân cận thì THM là tập hợp mà mỗi điểm của nó có một lân cận nằm trong tập hợp đó. Vd. khoảng (a, b) trên trục thực, hình tròn không có biên trong mặt phẳng là những THM. Hợp của một số tuỳ ý các THM, giao của một số hữu hạn các THM, tập hợp rỗng, toàn không gian tôpô là những THM. Phần bù của một THM là một tập hợp đóng.