Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẬP HỢP ĐÓNG

THĐ trong một không gian tôpô E là phần bù của một tập hợp mở của E. Một cách tương đương, một tập hợp là đóng nếu nó chứa mọi điểm dính của nó (x. Điểm dính). Vd. đoạn thẳng (kể cả hai đầu), hình đa giác (kể cả các cạnh), nửa mặt phẳng (kể cả biên) là những THĐ. Hợp một số hữu hạn THĐ là một THĐ. Giao một số bất kì THĐ là một THĐ.