Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẬP HỢP

một khái niệm cơ bản của toán học không được định nghĩa, nhưng được sử dụng để xây dựng các lí thuyết toán học. Mỗi TH bao gồm một số đối tượng gọi là phần tử của TH đó. Có nhiều cách xác định một TH, chẳng hạn: liệt kê tất cả các phần tử của nó; nêu tính chất chung cho tất cả các phần tử. Vd. TH gồm 3 chữ cái a, b, c thường được kí hiệu là {a, b, c}; TH các số chẵn gồm tất cả các số nguyên chia hết cho 2. Các phép toán cơ bản của các TH là phép hợp, phép giao, tích Đêcac và phép lấy hiệu các TH. Đôi khi TH còn gọi tắt là tập. Người ta cũng dùng những thuật ngữ khác để chỉ TH như bộ, họ, lớp, vv.