Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẦNG TRUNG QUYỂN

(cg. tầng mêzô, tầng hạ nhiệt), tầng khí quyển nằm trên tầng bình lưu, bắt đầu từ độ cao khoảng 50km và phát triển đến độ cao 80 - 85km. TTQ được đặc trưng bằng sự giảm nhiệt độ theo độ cao, từ 0 oC ở giới hạn dưới đến -90 oC ở giới hạn trên. Xt. Khí quyển Trái Đất.