Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẦNG TĂNG NHIỆT

(cg. tầng nhiệt quyển), lớp khí quyển có độ cao 80 - 90km, nằm ở trên tầng trung quyển. Trong TTN, nhiệt độ tăng theo độ cao, tới 200 - 300km đạt giá trị khoảng 1.500 K, sau đó nhiệt độ giữ gần như không đổi cho tới những độ cao lớn hơn. Xt. Khí quyển Trái Đất.