Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÁCH DÃN ĐÁY ĐẠI DƯƠNG

hiện tượng hai mảng thạch quyển dịch chuyển trên quyển mềm tách xa nhau dọc theo đường đứt gãy (riptơ) nằm ở đáy các đại dương (Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương), khiến diện tích các đại dương được mở rộng. Một phát hiện lớn vào những năm 50, 60 thế kỉ 20, nhờ những công trình nghiên cứu ở đáy các đại dương và là cơ sở hình thành học thuyết về kiến tạo mảng.