Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÁC GIẢ

người sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học... Trong lĩnh vực báo chí, TG là người làm ra tác phẩm báo chí dưới các hình thức báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, theo các thể loại khác nhau như tin, ảnh thời sự, ghi chép, bình luận, chuyên luận, xã luận, đặc tả, phóng sự, bút kí, phỏng vấn, vv. Theo Bộ luật dân sự của Việt Nam, TG là những người bằng lao động của mình trực tiếp sáng tạo toàn bộ hoặc một phần các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học... thể hiện dưới dạng vật chất nhất định. TG còn gồm cả những người dịch tác phẩm từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác; những người phóng tác từ tác phẩm đã có, người cải biên, chuyển thể tác phẩm từ loại hình này sang loại hình khác; người biên soạn, chú giải tuyển chọn tác phẩm của người khác thành tác phẩm mới có tính sáng tạo. Việc làm các tuyển tập, hợp tuyển dịch, phóng tác, chuyển thể phải có tính sáng tạo và không ảnh hưởng đến quyền tác giả tác phẩm gốc. Để được công nhận là TG, người sáng tác phải để tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm được công bố. Cá nhân, tổ chức làm công việc hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo tác phẩm không được công nhận là TG.