Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VĨ TUYẾN

đường nối các điểm trên bề mặt Trái Đất, giao tuyến của bề mặt Trái Đất với một mặt phẳng song song với xích đạo. Tất cả các điểm nằm trên cùng một VT có cùng một vĩ độ. Vĩ độ được tính từ đường xích đạo (0o - 90o) về phía hai cực. Ở Bắc Bán Cầu là vĩ độ Bắc; ở Nam Bán Cầu là vĩ độ Nam.