Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÊGHÊNƠ A. L.

(Alfred Lothar Wegener; 1880 - 1930; cách phiên khác: Vêghêne), nhà địa vật lí và khí tượng học Đức. Tác phẩm: "Sự di chuyển lục địa và đại dương" (1915) lần đầu tiên nêu giả thuyết các lục địa cổ bị tách vỡ và trôi dạt đi. Giả thuyết của Vêghênơ đã phát triển thành học thuyết kiến tạo toàn cầu, giải thích nhiều hiện tượng địa chất phát sinh trên vỏ Trái Đất, do sự di chuyển của thạch quyển trên quyển mềm. Xt. Kiến tạo mảng.