Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẬT KÍNH

bộ phận quang học, là một hệ các thấu kính hội tụ đặt ở đầu của ống kính quan sát (kính thiên văn, kính hiển vi, vv.) để tạo ảnh của vật tại mặt phẳng tiêu của nó. Đối với kính thiên văn, độ lớn của VK là đặc trưng quan trọng nhất của kính. VK càng lớn cho phép quan sát các thiên thể càng ở xa. Xt. Thấu kính quang học; Kính viễn vọng.