Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẬN TỐC VŨ TRỤ CẤP I

x. Tốc độ vũ trụ cấp I.