Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẬN TỐC ÁNH SÁNG

x. Tốc độ ánh sáng.