Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT PHÓNG XẠ

những chất chứa các đồng vị phóng xạ của các nguyên tố – các đồng vị này không bền, khi phân rã chúng phát ra các tia bức xạ (anpha, bêta, gamma, nơtron...) và biến đổi thành chất khác (xt. Bức xạ; Phóng xạ). Một trong những đặc trưng quan trọng của CPX là chu kì bán rã (): khoảng thời gian mà sau đó số hạt nhân phóng xạ giảm xuống còn một nửa so với ban đầu. Có các CPX tự nhiên (rađi, urani, thori, kali - 40...) và các CPX nhân tạo (plutoni - 239, coban - 60...).