Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÃO TỪ

nhiễu loạn mạnh của từ trường Trái Đất do dòng plasma Mặt Trời (gió Mặt Trời) có cường độ mạnh gây ra và tác động lên từ quyển của Trái Đất, làm thay đổi rõ rệt dạng biến thiên ngày đêm của từ trường Trái Đất. BT có thể kéo dài vài ngày, gây ảnh hưởng rõ rệt đến trạng thái tầng điện li, do đó ảnh hưởng đến việc truyền sóng vô tuyến điện, làm nhiễu thông tin điện và có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ.