Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VĂN ÚC

  phân lưu của sông Thái Bình đổ ra cửa biển Văn Úc, dài 43 km. Cửa thoát nước chính của sông Thái Bình, đường thủy quan trọng nối liền Hải Phòng với các tỉnh qua Sông Mía.