Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÂYMÔT

(A. Deimos), vệ tinh tự nhiên của Hoả Tinh, do nhà thiên văn học Hoa Kì Hôn (A. Hall) phát hiện (1877). Khoảng cách trung bình đến Hoả Tinh là 23.500 km. Chu kì quay quanh Hoả Tinh 30 h 31 min. Bề ngang rộng nhất 16 km.

 


Đâymôt

Vệ tinh Đâymôt của Hoả Tinh. Ảnh do tàu vũ trụ Viking 2 chụp ở khoảng cách 500 km ngày 20.10.1977.