Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƯỜNG CƠ SỞ

ranh giới phía trong của lãnh hải và phía ngoài nội thuỷ. Có hai loại ĐCS tương ứng với hai cách xác định: ĐCS thông thường (x. Đường cơ sở thông thường) và ĐCS thẳng. ĐCS thẳng là đường nối liền những điểm của đất liền nhô ra xa nhất; còn đối với đảo thì nối liền các mỏm đá xa bờ nhất. Công ước Giơnevơ 1958 chính thức thừa nhận cả hai phương pháp; riêng phương pháp xác định ĐCS thẳng có kèm theo một số điều kiện trong đó những điều kiện đáng chú ý là: phương pháp này áp dụng cho bờ biển lồi lõm nhiều hoặc có dãy đảo dọc theo bờ biển; đường thẳng gãy khúc nối liền các điểm thích đáng với nhau; đường đó không được chệch quá xa chiều hướng chung của bờ biển; không được lấn sang lãnh hải nước khác.