Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẠI LÃNH

(khảo cổ), di tích khảo cổ học ở xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ở đây phát hiện được 7 địa điểm trên các quả đồi thấp có vết tích mộ chum. Năm 1979, do xe ủi quả đồi làm xuất lộ hàng loạt mộ chum, ước tính có trên 500 ngôi mộ, phát hiện nhiều hiện vật bằng sắt như cuốc, thuổng, liềm, giáo, khuyên tai hai đầu thú bằng nêphơrit, khuyên tai ba mấu bằng đá và bằng thuỷ tinh, chuỗi hạt mã não hình thoi, hình lục lăng, vv. Là di tích giai đoạn cuối văn hoá Sa Huỳnh thuộc thời đại Sắt sớm ở vùng đồi núi Quảng Nam.