Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN THÁI HOÀ

 điện ở kinh thành Huế nơi vua thiết triều hằng tháng, cử hành mọi nghi lễ của triều đình và tiếp đãi các sứ thần ngoại quốc; xây dựng năm 1805 (triều vua Gia Long) và đã qua nhiều lần trùng tu (1833, 1923). Phía trước ĐTH có ba cấp sân chầu (sân rồng). Kiến trúc điện uy nghi, đồ sộ; mặt bằng hình chữ nhật 30 m × 40 m (kể cả diện tích hàng hiên là 1.396 m2) gồm bảy gian, hai chái. Cấu trúc theo kiểu "trùng thiềm điệp ốc", gồm chính điện phía sau và tiền điện phía trước. Chính điện có trần bằng gỗ, ván ngăn tường có đố soi chỉ và các hàng cột sơn son thiếp vàng, vẽ rồng mây trang nghiêm và lộng lẫy. Tiền điện có hệ thống vì kèo được soi chỉ và chạm khắc khá tinh vi. Mái điện lợp ngói lưu li màu vàng, bờ nóc trang trí hai con rồng chầu bầu rượu bằng "pháp lam Huế".


Điện Thái Hoà