Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẠO BA LA MÔN

(cg. Ba La Môn giáo), tôn giáo ở Ấn Độ cổ xưa, đã có từ lâu, khoảng trên 1000 năm trước khi Phật giáo ra đời. Đầu tiên thờ nhiều thần (lửa, gió, nước). ĐBLM cho rằng: 1) Brahman là linh hồn vũ trụ, cơ sở duy nhất thật của mọi thực thể, hiện tượng trong thế giới; thế giới chỉ là ảo ảnh; linh hồn cá nhân, atman, là đồng nhất với brahman (xt. Brahman). 2) Sau khi chết, linh hồn cá nhân  làm kiếp khác (luân hồi) cao hơn hay thấp hơn tuỳ theo hành vi lúc sống là thiện hay ác (nghiệp báo). 3) Muốn giải thoát linh hồn khỏi vòng luân hồi và nghiệp báo, phải biết rời bỏ cuộc sống gắn liền với thế giới bên ngoài đầy ảo ảnh, tin và tập trung suy nghĩ về brahman, nhập vào brahman.

ĐBLM vẫn còn những tàn dư của quan niệm tôtem (thờ bò, khỉ... một số cây, hoa sen) và giữ lại những nghi lễ thờ cúng nguyên thuỷ phức tạp. Đó là tôn giáo của chế độ đẳng cấp, hay tôn giáo của đẳng cấp tăng lữ thống trị (cũng gọi là brahmin). Theo sách Veđa của ĐBLM thì con người vũ trụ khổng lồ purusa sinh ra 4 đẳng cấp: đẳng cấp tăng lữ sinh ra từ miệng, đẳng cấp chiến sĩ – từ tay, đẳng cấp thứ dân – từ đùi, đẳng cấp cùng dân từ – chân. Xt. Atman; Đạo Hinđu.