Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỒNG VỊ

(ngôn ngữ), hiện tượng giống nhau về vị trí cấu âm của các phụ âm. Vd. các phụ âm cuối của cấu trúc âm tiết tiếng Việt được xác định và sắp xếp thành 3 cặp đồng vị:

Ba cặp phụ âm ĐV tạo nên thế tương liên về thanh tính giữa một bên là các âm vang và một bên là các phụ âm tắc vô thanh.