Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÀM CỎ

(cg. Vàm Cỏ Đông), phụ lưu cấp I của sông Đồng Nai, hợp thành do 2 nhánh: Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Bắt nguồn từ vùng đồi Thơ Mơrông cao trên 200 m, chảy theo hướng tây bắc - đông nam qua các tỉnh: Tây Ninh, Long An rồi đổ vào cửa sông Đồng Nai cách cửa Soi Rạp 22 km. Dài 218 km, diện tích lưu vực 12.800 km2, mật độ sông suối trung bình 0,49 km/km2. Tổng số phụ lưu có 10 sông. Tổng lượng nước trung bình năm 4,47 km3, môđun dòng chảy năm 11 l/s.km2. Mùa lũ từ tháng 7 đến tháng 11, chiếm khoảng 82,4% tổng lượng nước cả năm; mùa cạn từ tháng 12 đến tháng 6.