Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÁM RỐI MÀNG MẠCH

một trong hai vùng có thành mỏng, gấp nếp nhiều và giàu mạch máu ở vách trong của não, qua đó thực hiện trao đổi chất giữa máu và dịch não tuỷ. Nằm trên mái của não thất bốn và chỗ nối não thất một, hai với não thất ba, còn có tác dụng ngăn không cho các tế bào máu và các phân tử lớn (kể cả một số thuốc và các chất lạ có thể gây hại) đi vào dịch não tuỷ.