Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DỊCH

(sinh), chất lỏng sinh lí của mô sống, vd. trong tế bào, D ngoài tế bào (máu, huyết tương, huyết thanh, dịch vị, dịch não tuỷ, vv.).