Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỒNG KHÁNH

(1864 - 89), niên hiệu của Nguyễn Cảnh Tông (từ 1885 đến 1889), vua triều Nguyễn, con trưởng Nguyễn Hồng Cai (em thứ 26 vua Tự Đức). Tháng 7.1865, được Tự Đức chọn làm con nuôi. Tháng 1.1883, được phong tước Kiên Giang quận công. Ngày 19.9.1885, chính quyền thuộc địa Pháp đưa lên ngôi thay Hàm Nghi. Ở ngôi 3 năm 4 tháng. Ngày 28.1.1889, chết vì bệnh sốt rét thương hàn tại Huế.