Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DI TÍCH

các loại dấu vết của quá khứ, là đối tượng nghiên cứu của khảo cổ học, sử học. Có nhiều loại DT, nhưng phổ biến nhất là DT cư trú và mộ táng. Phần lớn DT khảo cổ học đều bị chôn vùi trong lòng đất, nhưng cũng có một số DT ở trên mặt đất như đền, chùa, tháp, các pho tượng, các bức vẽ ở vách hang, vv. Nơi thờ cúng, lò gốm cổ, lò luyện kim cổ, kho chứa, hầm lò... cũng là DT khảo cổ. DT là di sản văn hoá - lịch sử, được pháp luật bảo vệ, không ai được tuỳ tiện dịch chuyển, thay đổi, phá huỷ.