Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA CHẤT HỌC

khoa học nghiên cứu thành phần vật chất, cấu trúc, quy luật hoạt động và lịch sử phát triển của Trái Đất, trước hết là của vỏ Trái Đất. Ngày nay, ĐCH cũng có hướng nghiên cứu các hành tinh và các vệ tinh. Những môn khoa học chính của ĐCH gồm: khoáng vật học và thạch học nghiên cứu thành phần vật chất của Trái Đất (khoáng vật và đá). Địa hoá học nghiên cứu tác động của các nguyên tố hoá học trong đá, trong nước và khí quyển. Cổ sinh vật học và địa tầng học nghiên cứu lịch sử tiến hoá của thế giới sinh vật, sự hình thành và phân chia các tầng đá, qua đó lặp lại lịch sử phát triển của vỏ Trái Đất. Kiến tạo học nghiên cứu hoạt động biến dạng của vỏ Trái Đất. Địa chất động lực nghiên cứu các quá trình và động lực của các hiện tượng địa chất. Một số môn khoa học ứng dụng quan trọng của khoa học địa chất là địa chất khoáng sản; địa chất công trình, địa chất thuỷ văn. Việc ứng dụng nhiều phương pháp và thành tựu của các khoa học khác vào nghiên cứu địa chất làm xuất hiện và phát triển nhiều môn khoa học trung gian như địa vật lí, toán địa chất, vv.