Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẤT ĐẲNG THỨC

hai biểu thức toán học nối với nhau bởi một trong các dấu  >,  , <>  .