Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHÒM SAO

nhóm một số sao trên bầu trời theo quy ước để tiện cho việc định hướng trên thiên cầu. Cả bầu trời sao được chia thành 88 CS. Tên các CS được đặt theo tên các anh hùng thần thoại (Vũ Tiên, Anh Tiên, vv.), tên các đồ vật (Thiên Bình, Thiên Cầm, vv.), tên các thành tựu mới của khoa học kĩ thuật (kính hiển vi, kính lục phân, kính viễn vọng, vv.). Các ngôi sao sáng trong CS được gọi theo chữ cái Hi Lạp (ngôi sáng nhất là α, rồi β, vv.), tiếp đến các ngôi sao khác được kí hiệu theo bảng chữ cái Latinh hay chữ số. Hiện nay giới hạn giữa các CS được vạch theo các thiên kinh tuyến và thiên vĩ tuyến. Xt. Bầu trời sao.