Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÁI BI

phạm trù mĩ học xác định và đánh giá (về mặt thẩm mĩ và đạo đức) những hiện tượng xã hội có mâu thuẫn và xung đột (giữa cái mới và cái cũ, giữa tiến bộ và lạc hậu, giữa cá nhân và xã hội) nhưng chưa giải quyết được mà thường gắn với thất bại, bất hạnh hoặc chết chóc. Bi kịch cách mạng là sự xung đột giữa yêu cầu tất yếu về mặt lịch sử với tình trạng không thể thực hiện được nó trong thực tiễn. Nhân vật bi kịch đấu tranh cho cái mới, cái tiến bộ trong điều kiện cái ác còn mạnh hơn. CB được bộc lộ đặc biệt nổi bật trong thể loại bi kịch. Nhân vật chết nhưng người sống vẫn tiếp tục đấu tranh. Vì vậy, CB mang đậm màu sắc chủ nghĩa lạc quan lịch sử.