Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÙNG TIẾP GIÁP

phạm vi giao thoa giữa hai vùng kinh tế khác nhau, thường rất khó xác định vì mang đặc tính chuyển tiếp hỗn hợp của cả hai vùng.