Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ VI XỬ LÍ

(A. microprocessor), vi mạch tích hợp cỡ lớn có khả năng chương trình hoá, thực hiện chức năng xử lí trung tâm của máy vi tính, gồm các thành phần: đơn vị số học và lôgic, đơn vị điều khiển. Các BVXL thông dụng: INTEL 8088, 80286, 80386, 80486, 80586, pentium họ MOTOROLA 68000. Được dùng rộng rãi làm bộ điều khiển tự động trong những hệ thống thiết bị thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.