Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CATION

(A. cation, cathion), ion mang điện tích dương, vd. Na+, Ca2+, Al3+, Fe3+, Fe2+, H+, vv. Khi điện phân, C di chuyển về catôt.