Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÌNH TRỊ THIÊN

tỉnh ở Bắc Trung Bộ Việt Nam, thành lập từ 2.1976, do hợp nhất các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Bình và khu vực Vĩnh Linh. Diện tích 18.340 km2. Dân số 1.995.000 (1988). Từ 30.6.1989, chia tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế (x. Quảng Bình; Quảng Trị; Thừa Thiên - Huế).