Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĂMPUN

(A. ampoule), ống thuỷ tinh nhọn một hoặc hai đầu, đựng dược phẩm hay hoá chất tinh khiết, được hàn kín để bảo quản chất đựng trong đó.