Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VỎ TRÁI ĐẤT

quyển trên cùng của cấu trúc địa quyển Trái Đất, ranh giới trên tiếp giáp với khí quyển hoặc đại dương, ranh giới dưới tiếp xúc với manti (ranh giới Moho). Bề dày trung bình của VTĐ là 35 km, có thể đạt tới 70 km; còn ở đáy đại dương chỉ khoảng 5 - 10 km. Người ta phân biệt hai kiểu VTĐ: kiểu vỏ lục địa và kiểu vỏ đại dương. (xt. Trái Đất; Vỏ lục địa; Vỏ đại dương).