Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AMXTƠRÔNG N.

(Neil Armstrong; sinh 1930), phi công vũ trụ Hoa Kì, người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng 21.7.1969, trong chuyến bay cùng Anđrin (x. Anđrin E.) trên tàu Apôlô 11 (Apollo 11).