Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VỎ LỤC ĐỊA

kiểu vỏ Trái Đất đặc trưng cho vùng lục địa, có cấu trúc khá phức tạp, gồm hai tầng: tầng trên gồm chủ yếu đá trầm tích cổ, tầng dưới chủ yếu gồm đá granit (x. Trái Đất). VLĐ trung bình dày 40 km, ở đồng bằng thường dày 25 km, dưới các núi cao có thể dày tới 70 km.