Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VỎ ĐẠI DƯƠNG

kiểu vỏ Trái Đất đặc trưng cho vùng dưới đáy đại dương, gồm 3 lớp: lớp trên hay lớp trầm tích, thường mỏng, lớp giữa hay lớp bazan và lớp dưới (x. Trái Đất). VĐD dày khoảng 5 km.