Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VỎ

vật thể rắn giới hạn bởi hai mặt cong, khoảng cách giữa hai mặt cong (bề dày) rất nhỏ so với kích thước của hai chiều còn lại. Mặt chia đôi bề dày của V gọi là mặt trung gian. Tuỳ theo hình dạng của mặt trung gian, ta có V trụ, V cầu, V cônic, vv. Bề dày của V có thể không đổi hoặc thay đổi và được cấu tạo từ một lớp, hai lớp hoặc nhiều lớp. Tuỳ theo tính chất của vật liệu, V có thể là đẳng hướng hoặc dị hướng.

Dưới tác dụng của các nguyên nhân bên ngoài, nói chung trong V xuất hiện các thành phần nội lực như lực dọc, lực cắt, mômen uốn, mômen xoắn. Nếu ứng suất do mômen gây ra khá nhỏ để có thể bỏ qua trong tính toán thì V được gọi là V không mômen.

V được dùng rộng rãi trong kĩ thuật để làm mái che, vỏ tàu, vỏ máy bay, vv.