Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa

(Po), sông ở Bắc Italia, dài 652 km, dài nhất trong các sông ở Italia. Diện tích lưu vực 75.000 km2. Bắt nguồn từ núi Anpơ (Alpes) chảy từ tây sang đông qua đồng bằng Pađan (Padane) và tạo nên châu thổ trước khi đổ ra biển Ađriatich (Mer Adriatique). Các sông nhánh chủ yếu: Đôra Riparia (Dora Riparia), Bantêa (Baltea), Tichinô (Ticino), Ađa (Adda), Ôliô (Oglio). Lưu lượng trung bình 1.460 m3/s, lũ ở hạ lưu, hay gây ngập lụt. Vận tải đường sông đến thành phố Piachenxa (Piacenza). Thành phố lớn trên sông Tôrinô (Torino).