Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÚ

một trong những thể thức diễn đạt đúc kết từ những bài dân ca trong “Kinh Thi” và được ứng dụng vào dân ca, ca dao Việt Nam khi phân tích về nghệ thuật. P là nói thẳng sự việc ra, nghĩ thế nào nói thế ấy, hoặc kể lại sự việc như nó đã diễn biến. Thường dùng trong những câu tự sự hay mô tả:

“Ngang lưng thì thắt bao vàng,

Đầu đội nón dấu vai mang súng dài.

Một tay thì cắp hoả mai,

Một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền.

Thùng thùng trống đánh ngũ liên.

Bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa”

 (kể sự việc).

“Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,

Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ” (mô tả).

(Xt. Tỉ; Hứng).