Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÀ BIA

công trình kiến trúc cổ, thường được xây dựng trong quần thể kiến trúc tôn giáo - tín ngưỡng, trong đó đặt bia ghi lại những sự kiện, công tích của một hoặc nhiều quan chức thời phong kiến. NB phần lớn có mặt bằng: hình vuông, hình tròn, đa giác đều, vv. cấu tạo có cột và mái, ít khi thưng kín. NB các tiến sĩ đặt tại Văn Miếu (Hà Nội), NB Nguyễn Trãi ở Côn Sơn (Hải Dương), NB Lê Thái Tổ ở Lam Sơn (Thanh Hoá), NB Tự Đức trong lăng Tự Đức (Huế), vv.

 Nhà bia
(Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội)